Make your own free website on Tripod.com

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH JPN KEDAH

Home | Mengenai kami | Academics | Programs | Activities | Links | Contact Us

Teacher

Selamat Datang ke laman PPDa JPN Kedah

 

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,

PARAS 7, BLOK J,

PUSAT BANDAR DAMANSARA,

50604 , KUALA LUMPUR

 

Telefon:03-20983120

Fax:03-20935150

Laman Web:http:// www.moe.gov.my

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                    KP(BS)8591/Jld.XV11( 3 )

                                                                                    1 Mac 2004

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

 

Y.Bhg.Datuk/Dato’/Tuan

 

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 3/2004

MEMPERKASAKAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

 

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan bertujuan untuk memaklumkan tentang usaha-usaha memperkasakan Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah.

 

2.         Kita sedia maklum bahawa sekolah merupakan institusi penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada dadah. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa peka dan mengambil tanggungjawab dalam merancang dan menjayakannya.  Dalam usaha memperkasakan Pendidikan Penceahan Dadah, sekolah-sekolah hendaklah merancang dan melaksanakannya melalui empat strategi utama.  Strategi yang dimaksudkan ialah melalui pengurusan dan kepimpinan, kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah.

 

3.         Bagi menjayakan program/aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)  di sekolah , kompenan pengurusan berikut hendaklah dijalankan :

 

a.         Menubuhkan Jawatankuasa Induk PPDa di  peringkat negeri,  

            bahagian/daerah dan sekolah.

 

b.         Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana PPDa di peringkat sekolah

 

c.         Menyenaraikan peranan/tugas Jawatankuasa Pelaksana PPDa

 

d.         Merancang dan melaksanakan program/aktiviti PPDa di sekolah

 

e.         Membuat pemantauan dan penilaian

 

f.         Menyediakan laporan

 

 

 

 

 

 

 

4.         Matlamat program  PPDa di sekolah ialah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru-guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa akan bahaya dadah.  Pihak sekolah hendaklah meletakkan sasaran ”Sekolah Bebas dadah Tahun 2012” dalam melaksanakan program PPDa di sekolah.

 

5.         Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan dadah Di  Sekolah yang di bekalkan oleh Bahagian Sekolah,  Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah dijadikan panduan dalam pengurusan program/aktiviti PPDa di sekolah.

 

6.         Sila maklumkan kandungan surat pekeliling ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di  Jabatan  Pendidikan Negeri,  Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah,  Pengetua-Pengetua  dan Guru-Guru Besar di  bawah pentadbiran Y.Bhg.Datuk/Dato’/Tuan.

 

 

 

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

 

 

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

 

s.k.      1.         Y.B.  Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad

Menteri Pendidikan Malaysia.

 

            2.         Y.B.   Dato’ Abdul Aziz bin Shamsudin

                        Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

 

            3.         Y.B.   Dato’ Hoo Choon Kim

                        Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

           

            4.         Y.B.   Dato’ Mahadzir bin Mohd.Khir

                        Setiausaha Parlimen, Kementerian Pendidikan

 

            5.         Ketua Setiausaha Kementerian  Pendidikan

 

6.                  Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan.

 

7.                  Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan

 

8.                  Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan

 

9.                  Ketua Jemaah Nazir sekolah. Kementerian Pendidikan

 

10.             Pegawai Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan

 

           

 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphic of books; Size=130 pixels wide

2000-2001 School Year

Classes begin August 28
Holiday break December 23 - January 4
Classes end June 10

Our School
Any Street
Anytown, US 01234

Please get in touch to offer comments and join our mailing list for announcements and special events.

Latest News: We just renovated our main lobby. Come by and see the changes.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah JPN Kedah